rok 2017
01 Zimní krajina kolem Květnova.
02 Poutní kostel Navštívení Panny Marie na Květnově v únoru 2017.
03 Společná fotka naší chomutovsko-jirkovské party před kostelem v Raspenavě.
04 Na jednom z častých výletů v údolí řeky Smědé.
05 Nezbytná svačina a pauza.
06 společné foto na staré poutní cestě do Hejnic.
07 Hlavní cíl jarních prázdnin - poutní kostel Panny Marie v Hejnicích.
08 Na návštěvě kostela ve Frýdlantu v Čechách. Provází nás Vít Audy.
09 Obdivujeme křtitelnici.
10 Jsme stále v pohybu.
11 U opravených božích muk s posezením.
12 Dobyli jsme restauraci Obří sud u Lázní Libverda. Fakt zajímavé...
13 Společné jídlo na arciděkanství v Liberci.
14 velikonoční vigilie v Jirkově, žehnání paškálu, všechny fotky: V.Wittmann
15 velikonoce v jirkově
16 velikonoce v jirkově
17 velikonoce v jirkově
18 velikonoce v jirkově
19 velikonoce v jirkově
20 velikonoce v jirkově
21 velikonoce v jirkově
22 velikonoce v jirkově
23 velikonoce v jirkově
24 velikonoce v jirkově
25 velikonoce v jirkově
26 velikonoce v jirkově
27 Pouť v Sušanech
28 Schola svatého Marka na kůru.
29 na hřbitově
30 Okrskový vikář Řehoř vedl duchovní část pouti.
31 místní správce M. Dvouletý čte evangelium
32 kázání z kazatelny v útulném kostelíku sv. Marka.
33. venkovní posezení u Dřeváku na návsi Sušan
34 tři kněží u bikupské lípy která se zelená.
35 společné foto poutníků pro pana biskupa Jana u lípy.
36. Společné foto i s muzikanty a biskupskou lípou a sv. Jánem v pozadí.
37. Máme tu i památnou ceduli.
38. Letos vyhrávala na pouti skupina Krušnohorských dudáků z Mostu.
39. trochu pršelo, tak jsme využili kryté posezení ve stanech od obce Strupčice.
40 Domů z pouti dostal každý výslužku (koláče...)
41 jarní pouť na Květnově - trochu byla mlha
42 u kříže na Květnově
43 začátek modlitby růžence.
44 průchod alejí ke kostelu za zpěvu mariánské písně
45 vikář Řehoř s asistencí u paty růžencových schodů.
46 společné foto kněží a ministrantů po mši svaté na Květnově.
47 přestávka v programu pouti u prodejního stánku na Květnově.
48 květinová výzdoba v kostele na Květnově.
49 květiny před hlavním oltářem od jirkovských farnic.
50 Administrátor Dvouletý a okrskový vikář Krušnohorský Czerny na Květnově.
51 farníci z Jirkova, Kadaně, Klášterce a Chomutova na Květnovské pouti.
52 děkanský kostel svatého Jiljí v Jirkově
53 před kaplí ve Vinařicích (Jirkov)
54 oltář v kapli Panny Marie ve  Vinařicích při mši svaté.
55 účastníci mše svaté před kaplí, která je nedaleko hlavní silnice. Dolní Vinařice jsou dnes už jen lesem paneláků.
56 čištění votivních tabulí na Květnově.
57 navrtání tabulí na zeď od pana Jürgena a pomocníků s možností přidat další nové tabulky.
58 votivní tabulky jsou umístěny ve zvonici kostela Panny Marie na Květnově.
59 svatba Lenky Staškové a Jana Klicmana v Sušanech.
60 Oddávali dva kněží - R.D. Vondráček z Postoloprt a R.D. Dvouletý z Jirkova.
61 novomanželé na první společné cestě kostelem v Sušanech.
62 společná fotka obou rodin a přátel před kostelem v Sušanech.
63 společné focení na letišti u Pesvic, kde bylo i pohoštění. Povedená akce.
64 Květnov - náves s křížem
65 tradiční průvod od kříže ke kostelu na Květnově
66 průvod na Květnově ke kostelu
67 procesí prochází alejí na Květnově
68 kostel Navštívení Panny Marie na Květnově
69 poutník ukazuje dřívější suvenýr z Květnova
70 porcelánová soška s podobiznou Panny Marie Květnovské
71 procesí se modlí růženec na "růžencových schodech" na Květnově
72 zakončení procesí v kapli, kde se zapalují svíčky na Květnově
73 ministranti a kněží po české mši svaté na 2. poutní neděli na Květnově
74 posezení před kostelem na Květnově
75 kněží a ministranti po německé mši na 2. poutní neděli na Květnově
76 vystavení sochy Panny Marie Květnovské pro Boží lid na Květnově
77 příprava kadidla na mši o 3. neděli poutní na Květnově
78 Průvod ke mši (české) o 3. poutní neděli na Květnově
79 v kostele na Květnově při mariánské pobožnosti
80 Květnovské poutě skončily. Těšíme se na příští. M.Dvouletý s ministranty o 3.poutní neděli.
81 floorbalové utkání mezi křesťanskými rodinami v hale
82. Pařeztour do Českého lesa proběhl začátkem srpna. Z Jirkova se účastnili: O.Mirek, Pepa, Ondřej, Tonda. Z Moravy Tom Síbřík, Luboš, Vojtěch, Josef a Martin.
83. Pařeztour - v kraji chodském na domažlicku. V popředí Josef a Martin Dvouletí z Boršic - nováčci výpravy.
84. V lese je ještě přijatelně, Tonda s Pepou odpočívají u Sokolovy vyhlídky poblíž Babylona.
85. Ochlazení u náhonu Teplé Bystřice. Luboš ukazuje na přemostění směru vodního toku z Německa do Čech. Pepa by se rád vykoupal.
86. Při dobývání nejvyšší hory Českého lesa musel Tom Síbřík přelézat padlé bukové kmeny a kamenné valy. Tyto věci však na Pařeztouráky neplatí... ;-)
87. Dobyli jsme nejvyšší horu Čerchov, 1042 m.n.m. s dvěma rozhlednami - vojenskou - na fotce - a turistickou (Kurzova věž). Výhled byl úžasný - na Šumavu a do SRN.
88. denní bohoslužba - byť v provizorním prostředí - nám duchovně byla posilou. Vojtěch a Mirek celebrují se štolami z rakouského Mariazell. Foto: Ondřej G.
89 zlatým hřebem putování Pařeztouru byl nocleh na hradě Přimda. Je odsud krásný výhled. Jen ty otravné vosy... Více najdete na youtube/dvoulety
90 Šestý ročník turnaje v ping-pongu na faře v Jirkově.
91 Turnaje se již od počátku účastní jak muži tak ženy.
92 Tradičně se turnaj koná ve farním suterénu (dříve spižírna).
93 Každý dostal za účast sladkou odměnu (Květnovské oplatky). Občerstvení bylo zajištěno.
94 vítěz Jarda S. s pohárem Jirkovského děkanství pro rok 2017. Gratulujeme.
95 ještě společnou fotku na závěr turnaje. Tak příště zase na viděnou.
96 Mše svatá v neděli s přáním k 44. narozeninám duchovnímu správci.
97 foto po mši v sakristii i s darem - novým kufříkem na cesty. Ale to ještě není všechno.
98 Každý návštěvník bohoslužby mohl pak přijít na faru na společné neformální posezení.
99 M.Dvouletý s přáteli Moravany v Čechách.
100 M.Dvouletý obdržel narozeninový dort s marcipánovou přezdívkou "Pařez-44".
101 návštěva jáhna Václava Sládka v kostele v Jirkově
102 mše v kostele svatého Jiljí v Jirkově
103 lidé v kostele zpívají.
104 obřad svatého přijímání pod obojí způsobou.
105 závěrečné jáhenské individuální požehnání od br.Václava OCr.
106 V Zákoutí (Bernau) u Blatna byla v září žehnána socha svatého Jana Nepomuckého. Vpravo je místní kaplička.
107 Obnovenou sochu požehnal R.D. Mgr. Alois Heger, administrátor z Chomutova. Byl to významný společensko-kulturní počin v Krušných horách.
108 kostel v Blatně u Chomutova čeká na svou poutní slavnost
109 před mší svatou v blatenském kostele - kostel patří obci.
110. mše po 60. letech přilákala hodně zvědavců...
111  Slaví se patrocinium svatého Michaela archanděla
112 mše v Blatně,  promluva M. Dvouletého, duchovního správce
113. ke mši v Blatně se dostavila asistence z Jirkova a Chomutova
114 mše v Blatně,  hra světla a stínů na provizorním oltáři
115 posezení před kostelem v Blatně, vzadu prodaná fara
116 novokněžské požehnání uděloval v Jirkově a Sušanech otec Cyril Tomáš Matějec OPraem.
117 novokněžské požehnání uděloval Cyril Tomáš Matějec individuálně a na památku obrázek
118 liturgická sestava k podzimní růžencové pouti na Květnově v čele s kan. Řehořem
119 R.D. Kamil Škoda, vedoucí zájezdu farnosti Bělá pod Bezdězem káže při mši na Květnově
120 interiér kostela na Květnově o druhé sobotě v říjnu - závěr fatimského roku 2017.
121 pouť farnosti Bělá p.B. na Květnově - můžete i vy přijet se svou farností...
122 na přátelské návštěvě v kostele v sousedním Olbernhau.
123 mše svatá v katolickém kostelíku v Olbernhau v Krušných horách - naši západní sousedé.
124 podzimní mše v kapli Panny Marie ve Vinařicích
125 uvnitř kapličky Panny Marie ve Vinařicích.
126 u sousedů v Chomutově na pouti v kostele sv. Kateřiny
127 gotický kostel sv.Kateřiny v Chomutově, 2017
128 Mikulášská nadílka v Jirkově a žehnání adventních věnců na 1.adventní neděli.
129 Koncert Jirkovský seniorek v kostele sv.Jiljí v Jirkově
130 návštěvníci adventního koncertu v Jirkově
131 Na předvánočním koncertu v jirkovském kostele se podílely i děti.
132 na návštěvě v sousedním chomutovském kostele Panny Marie při vikariátní mši
133 koncert obce Otvice v kostele sv.Barbory - foto převzato z facebooku kostela
134 vánoční scénka při koncertu Scholy sv.Marka v Sušanech
135 dítě v jeslích je skutečné... (jak je každoroční tradice)
136 vánoční mše v kostele svatého Jiljí v Jirkově
137 dětská divadelní hra s vánočním tématem
138 úkolem bylo sehnat klíč od nebeské brány..
139 společná vánoční píseň
140 vánoční besídka na děkanství v Jirkově
141 posezení přátel farnosti v děkanském sále.
142 společné foto u vánočního stromku (otec Mirek dostal novou zimní bundu a rohožku s hokejovými piráty chomutov)
143 povánoční sportování rodin ve Strupčicích. Hrál se fotbal a florbal.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

rok 2017

Popis

Období

zima 2016/2017

Statistiky

  • 143 fotek
  • - zobrazení
  • 1 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
rok 2017
Komentáře Přidat