rok 2016
01 Jarní prázdniny s dětmi v Kraslicích - Stříbrné. Zde na vlakovém nádraží.
02 Jídelna fary ve Stříbrné, kde bylo zázemí pro 21 dětí.
03 Děti baští.
04 jarní prázdniny s dětmi: Olověný vrch - Bleiberg, lyžařské středisko
05 mše svaté v kostele ve Stříbrné.
06 Na výletě do Krušných hor.
07 na vrcholu Špičák 990 m.n.m.
08 děti objevily ledové krápníky.
09 Společné foto na loukách u Kraslic.
10 pan farář nosil v batohu svačiny.
11 občerstvení v Country clubu v Kraslicích. Měli i pivo Krušnohor.
12 u skály "Rotavské varhany". Štěpán vylezl až nahoru.
13 průvod s ratolestmi na Květnou neděli
14 křest po 60 - ti letech v Otvicích, nově pokřtěné dítě se jmenovalo Jan Michael...
15 svatomarkovská pouť v Sušanech s panem biskupem Janem Baxantem z Litoměřic.
16 k pouti patří žehnání hřbitova a modlitby za zemřelé
17 u nového památníku na bývalé zemřelé občany Sušan.
18 Biskup Jan Baxant a sousedé.
19 svatomarkovská pouť v Sušanech, procesí.
20 mše svatá v Sušanech, 2016.
21 Biskup Jan biřmuje v sušanském kostele.
22 křest matky a dítěte v kostele svatého Marka.
23 svatomarkovská pouť, koncert na návsi dětí z Chomutova.
24 Sušanská svatomarkovská pouť. Místní ministranti.
domácí perníky vyrobené na památku z pouti od místních obyvatel...
25 Jarní květnovská pouť. Začátek u kříže na návsi.
26 průvod ke kostelu po staré poutní cestě.
27 společenství věřících se modlí a zpívá písně.
28 kostel na Květnově. Lidé vcházejí na růžencové schody.
29 dnes se k nám přidali i poutníci z Annabergu.
30 R.D. Dvouletý vede modlitbu růžence a R.D. Vondráček zpívá. Počasí po nejistém ránu je krásné.
31 Lidé se modlí růženec, přicházejí prosit i děkovat.
32. Květnov, liturgický průvode ke mši svaté.
33 hlavní celebrant, R.D. Mgr. Vít Machek, novokněz.
34. další koncelebranti, R.D. Andreas Schumann z Annabergu.
35 Květnov. Mše svatá.
36 Vít Machek hezky zpívá liturgii.
37 Lidé bedlivě naslouchají. Také poutníci z Kadaňska.
38 Po mši svaté bylo možné přijmout individuálně novokněžské požehnání.
39 Nechyběly četné gratulace novoknězi. Také my přejeme vše dobré do dalších dnů, měsíců a let.
40 Po bohoslužbě bylo možné se občerstvit v poutním stánku.
41 milá obsluha ve stánku připravuje různé dobroty.
42. po dlouhé mši každému vyhládne...
43. po mši je prostor k setkávání známých. nakonec je ještě eucharistická pobožnost v kostele a jedeme domů.
44 Ale je tu hezky... Někteří poutníci chodí domů pěšky.
Socha Panny Marie v kapli ve Vinařicích.
paní Blechová, pan farář a ostatní návštěvníci kaple v dešti..
první svaté přijímání šesti dětí v Jirkově
Slavnost Božího Těla a průvod kolem kostela.
Začíná akce Pařeztour. 20. ročník začínal na Turzovce.
Nový kostel na Živčákově hoře
Interiér kostela Panny Marie, Matky národů
Vyhlídka z kostelní věže na Beskydy.
Na hranicích Slovenska a Česka, u samoty Slančíkovci.
Jsou tu krásné lesy a horské louky. Pařeztour se zatím líbí.
K Pařeztouru patří posezení v restauraci, zde jsme ve Vyšném Kelčově (SK).
Pod chatou Kmínek odpočíváme.
Na chatě Kmínek (SK) se občerstvují i jirkováci: Pařez, Tonda, Ondra a Pepa.
Společná parta Pařeztouru na Bumbálce.
Na rozhledně Súkenická na vrchu Čarták, 953 m.n.m. Krásný výhled na Beskydy a Javorníky.
Pepa se seznámil s medvědem.
Po zdolání nejvyšší hory letošního Pařeztouru, Vysoké, 1024 m.n.m. se radujeme, ale výhled tu není žádný. Navíc mlha.
Provizorní mše svatá v altánu pro turisty na Vysoké, nejvyšší hoře Vsetínských vrchů i naší cesty.
Účastníci mše svaté trochu moknou, protože altán je malý.
Benešky, vyhlídkové místo Vsackých vrchů.
Soláň, srdce Valašska, mše svatá v neděli na louce.
Krásný výhled na Beskydy.
Pařeztour na Hostýnských vrších.
Společné foto s dřevěným Portášem, strážcem hranic na Klapinově.
Nutný odpočinek a sušení mokrých věcí.
Mše svatá při západu slunce na louce v Hostýnských vrších.
Pařeztouráci před bazilikou Panny Marie, Vítězné ochránkyně Moravy. Duchovní cíl Pařeztouru byl dosažen.
Na svatém Hostýně.
Posila před dalším putováním. Hospůdka s kouzelnou modrou ohrádkou ve Chvalčově.
Poslední cíl výpravy Pařeztouru byl dobyt - rozhledna na Kelčském Javorníku. Krásný výhled na Hanou i Valašsko. Konec Pařeztouru.
Začínáme turnaj v ping-pongu o pohár Děkanství Jirkov.
Předání vítězného poháru Honzovi D.
Účastníci 5. ročníku turnaje 2016 na faře.
Narozeniny duchovního správce M. Dvouletého. Gratulace věřících v kostele.
Narozeninový dort a paní Blechová blahopřeje panu faráři k jubileu.
Narozeninový stan na faře v Jirkově. Odpoledne se vydařilo.
Na výletě s dětmi do Plzně. Zde v diecézním muzeu, bývalém minoritském klášteře.
Děti na farním výletu do Plzně.
Na věži plzeňské katedrály svatého Bartoloměje.
V podzemí města Plzně s ochrannými pomůckami.
Zámecká kaple na Červeném hrádku u Jirkova. Mše svatá ke cti svatého Jana Křtitele.
V zámecké kapli na Červeném hrádku u rozvilínového oltáře se svatým Janem Křtitelem.
Oprava fasády kostela svaté Barbory v Otvicích.
Výběr vhodného odstínu žluté barvy. Otvice.
Mše svatá na Květnově pro německé řeholní sestry, 3.10.2016
Při mariánské pobožnosti, Květnov, německy Quinau.
Společné foto sester svatého Kříže z Německa. Quinau - Květnov 3.10.2016. (Trochu pršelo)
Květnov, kněží a řeholní sestry na růžencových schodech. 3.10.2016
Sušany - výstava traktorů - pořádal Spolek od svatého Marka.
Květnov - podzimní pouť - mariánská pobožnost
varhanice na kůru
Koncelebranti a asistence k podzimní růžencové bohoslužbě.
Květnov - pohled do lodi z kůru.
Květnov - socha Panny Marie v kapli.
Zapálené svíce jako symbol modlitby (ustavičné a vytrvalé).
Podzimní mše svatá v kapli ve Vinařicích. Na začátku bylo zvoněno na solidaritu s trpícími křesťany v syrském Aleppu.
Vnitřek kaple Panny Marie s živými květinami. (Pán Bůh zaplať těm, co poskytli dostatek vody pro výzdobu.)
Společné foto před kaplí v Jirkově - Vinařicích. Bohoslužba se koná vždy především za obyvatele Vinařic.
Otvice - původní jediný zvon s nově přidaným "kladívkem" na odbíjení hodin - automaticky zařízeno. Přede mší se zvoní dál ručně.
Nový hodinový stroj ve věži kostela svaté Barbory v Otvicích.
Otvice - říjen 2016 - nová žluto-bílá fasáda a oplechování na kostele svaté Barbory.
Otvice 22.10.2016 - chvíle před požehnáním nové fasády a hodin (17:50 hod.)
Otvice - průčelí kostela svaté Barbory.
Otvice - žehnání kostela na staně věže... s liturgickým průvodem.
Otvice - žehnání kostela za presbytářem. Zpíváme přitom píseň "Ježíši, Králi, nebes a země".
Otvice - žehnání podélné strany kostela svaté Barbory se sakristií.
Otvické posvícení. Hlavním celebrantem byl R.D. Grzegorz Czerny z Litvínova.
Otvice - po požehnání venkovní fasády následovala mše svatá.
Otvice. Evangelium četl R.D. Pavel Morávek, farní vikář z Chomutova.
Otvice - Společné prosby s invokací "Kyrie eleison".
Otvice. Věřící lid v kostele svaté Barbory. Interiér ještě není zcela opraven.
Otvice (Udwitz) Přinášení obětních darů ke mši svaté.
Otvice. Okuřování Božího lidu před bohoslužbou oběti.
Otvice - posvícení pokračovalo v budově KD občerstvením.
Otvice. 111 let kostela se musí přece patřičně oslavit!
čas Dušiček na hřbitově v Jirkově
Účastníci dušičkové pobožnosti za naše věrné zemřelé. Hřbitov v Jirkově.
Svatý biskup Mikuláš v Jirkově.
Příprava mikulášských balíčků na faře v Jirkově.
Dvě andělské bytosti přinášejí dárky.
4.12.2016 - kostel sv. Jiljí - mikulášská nadílka dětem.
Vánoční scénka dětí v kostele sv. Jiljí v Jirkově
Vánoční scénka 25.12. po mši svaté v kostele v Jirkově. Děti, které účinkovaly (pod vedením p.Jermilové)
Vánoční zpívání v kostele sv. Marka v Sušanech.
Na vánoční zpívání do Sušan přijelo dost zvědavých lidí. Koncert scholy sv. Marka měl úspěch.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

rok 2016

Popis

život farnosti - děkanství jirkovského

Období

leden 2007 až prosinec 2016

Statistiky

  • 204 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
rok 2016
Komentáře Přidat