rok 2014
Socha gotické madony "Květnovské" a Jan Burian z Kadaně. Na faře v Jirkově.
Setkání kněží a pracovníků Krušnohorského vikariátu na faře v Jirkově. Více o jirkovské farnosti se dozvíte na webu: www.jirkov.farnost.cz
Jarní prázdniny s dětmi z Chomutova a Jirkova na Jítravě. Tady se jdeme podívat na výrobu svíček.
Jeden z mnoha výšlapů do Lužických hor, tentokrát na Kozí hřbety.
Tady jsme v dílně, kde se vyrábí papír ruční cestou a lisuje se mechanickým lisem - na ruční pohon. Celý postup si děti mohli vyzkoušet, jednalo se o dílnu Papyrea.
Na jednom výletu nám vyhládlo. Myslím, že zde jsme v hospodě v Bílém Kostele.
Celá naše parta v kostele v Jítravě.
Vládík obchází relikviář svaté Zdislavy v kryptě v Jablonném v Podještědí.
Široké příbuzenstvo se sešlo ke křtu malého Toma Pajmy.
Voda nám nezamrzla. Křest se podařil.
V jirkovském kostele svatého Jiljí s rodiči a kmotry Toma Pajmy.
Dort - dárek od známých. Všechno jsme snědli.
Jmeniny duchovního správce, Mgr. Miroslava Dvouletého a hezký dárek od přátel z farnosti.
Malé posezení na faře, každý se přičinil a je radost se na to dívat.
Přípitek oslavence Miroslava s paní Blechovou. Tož na zdraví!
Další hosté na posezení ve farní učebně v Jirkově.
Sraz pod freskou a žehnání kočiček a dalších ratolestí na Květnou neděli před velikonocemi.
Lidé naslouchají evangeliu o vjezdu Krista na oslátku do Jeruzaléma.
Průvod do kostela. Květná neděle. R.D. Mgr. Miroslav Dvouletý a ministranti.
Na Bílou sobotu se v kostelích upravuje tzv. Boží hrob s množstvím květinové výzdoby.
Na svatého Marka se koná pouť v Sušanech. Ministranti obnovili starobylé zástavy.
Sušany. Společné foto pěvecké scholy, kněží a pana biskupa Jana z Litoměřic, který byl vzácným hostem.
Mše svatá v Sušanech. Kostel potřebuje opravu...
Biskup Jan káže o osobě svatého Marka - evangelisty.
Lidé byli na biskupa velmi zvědaví, a nejen místní.
Lektor Jirka čte lekci na barokní kazatelně.
Před oltářem svatého Marka, biskup Jan s liturgickou asistencí.
Sadba jedné lípy na návsi v Sušanech, přičinili se všichni.
Sušanská pouť. Posezení v obecním stanu.
Květnov - obnovený kříž na návsi.
Při jarní pouti zde začínalo procesí, které pokračovalo starou poutní cestou do kostela Panny Marie.
Vydáváme se na cestu ke kostelu za vedení vikáře Řehoře.
Mše svatá na Květnově. Pohled do renovované lodi.
Vikář krušnohorského vikariátu, Mgr. Řehoř Czerny byl hlavním celebrantem.
Soška Panny Marie je umístěná nad svatostánkem. Více o Květnovu jako poutním místě se dozvíte na webu: www.kvetnov-quinau.cz
Kněží krušnohorského vikariátu (Řehoř, Jan, Radim, Alois, Miroslav, Josef) s ministranty po mši.
Setkání bývalých civiláků z Prostějova. Bremen v Jirkově. Laďa Burget, Mirek Dvouletý, Petr Juřica.
V interiéru kapličky v Jirkově - Vinařicích při mši svaté, která se tu koná dvakrát v roce.
Účastníci květnové mše svaté. Druhá bývá v říjnu.
Modlíme se za místní obyvatele. Vinařice mají od kapličky směrem nahoru pár starých domů, od kapličky dolů jsou už jen paneláky. V sousedství dožíval za komunismu pan Karel Kludský v maringotce.
Turnaj O pohár děkanství Jirkov, vyhrál zase Petr Stašek alias Ťulda.
Při třetím ročníku na faře v Jirkově - v polopodzemí, někteří jsou pěkní suteréni...
Bohoslužba pro německé rodáky v kostele svatého Jiljí. Zde je pohled do červenohrádecké kaple (hrobka šlechty).
Němci z GFK při pobožnosti.
V presbytáři kostela sv. Jiljí.
Děti při výuce náboženství v učebně jirkovské fary.
Svatba na Květnově, církevní obřad v poutním kostele.
Novomanželé před oltářem, farář a ministrant, v pozadí gotická madona "Květnovská".
Převzatá fotka od svatebčanů. Interiér kostela sv. Václava na Kalku v Krušných horách. Zde byl pozván oddávající farář Polívka z Vejprt.
Svatba v kapli sv. Jana Křtitele na Červeném hrádku u Jirkova. Kromě místního duchovního přijel i pan farář od nevěsty z Německa.
Svatba v kostele sv. Václava ve Strupčicích. Nevěsta byla mj. místní varhanicí.
Výlet s dětmi z Náboženství. Za odměnu do Prahy. Organizovala to sestra Imelda.
Návštěva s dětmi ZOO Praha. Pěkně drahé, ale velmi zajímavé a na celý den...
ZOO Praha, Kubík to silně prožívá... ten adrenalin.
pan farář Dvouletý a pan Wittmann - pedagogický dozor - v džungli Malajsie.
Návštěva hvězdárny na Petříně.
Žehnání hasičského auta u příležitosti 140 let výročí SDH v Jirkově.
Znovu opravená cisterna stála na přehlídce na Benešově náměstí. Žehná (kropí svěcenou vodou) farář Dvouletý.
Lidé a zvláště děti si mohli některá hasičská vozidla osahat a vyzkoušet.
Zde fotka s místními celebritami včele s panem starostou a panem farářem.
Slavnost Božího Těla v Jirkově. Zde konkrétně zastávka na oltáři v Červenohrádecké kapli děkanského kostela.
Boží Tělo je neseno kolem kostela v průvodu věřících a ministrantů.
Požehnání městu Jirkov Nejsvětější svátostí. Tímto slavnost končí. Těšíme se, až bude příští rok opravená freska.
První letní pouť na Květnově (u Blatna). Opravená (bílo-modrá) fasáda kostela září na příchozí již zdáli.
Poutní stánek se suvenýry a občerstvením je též opravený.
Ze slavnosti v kostele - žehnání poutníkům.
Individuální uctění sochy Panny Marie.
Po mši svaté je prostor pro individuální modlitby u sochy madony nebo před oltářem.
Pan farář s asistencí po jedné ze tří pravidelných bohoslužeb. Jirkovská sestava.
Věřící při mši svaté zpívají nábožné písně a kouř z posvátného kadidla zamlžuje prostor.
Kněží a asistence po další bohoslužbě. Na každou mši přijíždí jiní lidé. Tentokrát více z Chomutova.
Celé dva týdny strávil v jirkovské farnosti kněz z Polska, Andřej Bakalař, zde s příbuznými a přáteli.
Mladí na společné rekreaci - Ondroš cyklo-touru - v Třeboni. Zde pod sochou Jakuba Krčína, strůjce rybníků.
Krásné rovinaté lesy v okolí Třeboně.
Na návštěvě (dříve: schwarzenberského) zámku Hluboká u Českých Budějovic.
I děti se mohou zúčastnit.
Druhá pouť o týden později na Květnově.
Druhé mši předsedá pan biskup Jan z Litoměřic.
Pro německé věřící káže H. Bohaboj z Chemnitz.
Koncelebrace u oltáře s českými i německými kněžími naznačuje jednotu křesťanů v Kristu.
Biskup Jan Baxant z Litoměřic při mši na Květnově.
Poutní stánek se suvenýry, devocionáliemi a občerstvením.
Při třetí mši, která bývá ryze německá, okuřuje kadidlem oltář páter K. Brünnler ze Schmölln.
Relaxace pro faráře a farníky na zahradě fary - děkanství v Jirkově.
Pepa Müller vytvořil rybníček či jezírko i s malými zlatými rybkami a vodopádem.
Na zahradě se pěstují květiny především pro výzdobu kostelů.
Je krásná Boží příroda...
Růžový leknín na jezírku.
Různá zákoutí mají svou zvláštní atmosféru.
Výzdoba oltáře na třetí květnovskou pouť, zase o týden později. (Poutě jsou 1., 2. a 3. neděli v červenci.)
Sestava ministrantů a kněží ke mši svaté.
Kdo chce, může ke cti Panny Marie zapálit svíčku.
M. Ruhs promlouvá k německým poutníkům.
Stánek s obětavými ženami při třetí pouti.
Tak, poutní dny právě skončily. Děkujeme Vám za návštěvu. Uvidíme se na podzimní pouti 4.10.2014 v 10 hod. Váš duchovní správce: Dvouletý
Na konci srpna někteří balí aktovky do školy, ale Pařeztour teprve vyrazil na svůj hlavní puťák: akce Šumava 2014
Začali jsme u Lipna a na rozhledně V korunách stromů, odkud vidíte Šumavu jako na dlani. Více najdete na webu: www.pareztour.netstranky.cz
Pařeztouráci na přívozu přes Lipno, za námi Frymburk.
Dobytí nejvyššího českého vrcholu Šumavy: Plechý, 1379 m.n.m., prochází tudy i rakouská hranice. Nový kříž vztyčila rakouská Horská služba a tento vrchol je zároveň nejvyšší rakouský na Šumavě.
Trojmezí tří států, Rakouska, Německa a České republiky. Češi mají na svém území ponechané odumřelé smrky, kdežto západní a jižní sousedé to mají vykácené.
Všichni Pařeztouráci v muzeu železnice v Novém Údolí, pár metrů od hranice s Bavorskem. Jízda drezínou je zdarma a je to zážitek.
Na úplně nejvyšším možné bodě české Šumavy, na rozhledně na Boubíně jsme byli v dešti a mlze.
Petr Juřica a Pařez na Velkém Ostrém, německy Gr. Osser, údajně nejhezčí vrchol Šumavy.
Kostel v Otvicích se dočkal nové střechy. Stará taška zůstala jen na věži.
Opravené jsou také všechna okna. Na fasádu už bohužel nemáme.
Otvice, kostel svaté Barbory, opravy v létě 2014.
Interiér kostela svaté Barbory, bude se dělat nová podlaha.
Nejstarší kus inventáře, kamenná křtitelnice z doby renesance.
Příprava na mši v kapli sv. Jana Křtitele na Červeném hrádku.
Účastníci bohoslužby na svátek Umučení sv. Jana Křtitele, většinou z jirkovské farnosti. Mše zde bývají zpravidla 2x do roka.
Lešení na kostele sv. Jiljí v Jirkově. Kryje fresku Oplakávání Krista.
Ohledání fresky restaurátorem.
Obnova fresky s malým štětečkem v září 2014. Těšíme se, až bude hotovo.
Detail fresky s německým nápisem oslovujícím Pannu Marii Bolestnou.
Liturgický průvod k fresce.
Freska byla zahalena. Proslov měl ředitel chomutovského muzea Děd.
Moment, kdy padá závoj a objevuje se restaurovaná freska.
Farář a pan Schmidt za německé rodáky společně odhalili tuto fresku.
Freska s názvem "Oplakávání Krista" v celé své kráse.
Požehnání fresky a okouření kadidlem.
Podzimní mše v kapli ve Vinařicích.
124 dušičky na hřbitově v Jirkově, modlitby za zemřelé...
125 vysvěcení hřbitova v Jirkově
126 kropení svěcenou vodou asperges
127 modlitba za zemřelé na hřbitově ve Strupčicích
128 nohejbalové zápasy se těší velké oblibě
129 příprava balíčků na mikulášskou mši
130 představení svatého Mikuláše, biskupa při mši v Jirkově
131 Mikuláš s pomocníky má proslov k dětem
132 anděl Maruška rozdává dárky a úsměvy
133 děti čekají v řadě...
134 besídka na faře v Jirkově
135 besídka na faře s nadílkou
136 adventní koncert v kostele: Jirkovské seniorky a děti
137 posluchači koncertu Jirkovských seniorek
138 Strupčice, kostel sv. Václava, adventní koncert skupiny Silentium z Března.
139 Strupčice kostel sv. Václava - koncert. Pořádal Spolek přátel památek obce Strupčice.
140 předvánoční otevření kostela svaté Barbory v Otvicích
141 adventně - vánoční koncert v kostele v Otvicích. Účinkuje skupina Koledička.
142 tradiční předvánoční setkání v kostele svatého Mikuláše v Boleboři
143 Boleboř - letos účinkuje skupina Aurum z Chomutova. Pořádal OÚ Boleboř.
144 Sušany-kostel sv. Marka - místní hrají pásmo o narození Ježíše Krista
145 Honza čte úryvky z Bible týkající se narození Ježíše Krista ze starobylé kazatelny.
146 Sušany- Zapalování 4 adventních svící s různými inspiracemi. V hlavní roli Petr Stašek.
147 nadílka na faře - nový spací pytel firmy Husky!
148 posezení na faře v Jirkově s rodinami se stává již tradicí
149 Jirkov- kostel - vánoční scénka děti o narození Ježíše - zde: Josef s Marií
150 Josef s Marií u pastýřů betlémských.
151 na scénu přichází anděl Páně a ohlašuje radostnou zvěst...
152 všichni se scházejí u jesliček s malým dítětem.
Obsah pokračuje za reklamou
Pokračujte dolů pro další obsah
Album zobrazuje pouze fotky a videa ( z ) - zrušit filtraci.

Odstranění fotek a videí z alba

Vyberte všechny fotky či videa, které chcete smazat a potvrďte akci.

Název

rok 2014

Popis

Fotky z akcí farnosti Jirkov.

Období

květen 2011 až březen 2015

Statistiky

  • 152 fotek
  • - zobrazení
  • 0 se líbí

Kategorie a štítky

Nastavení

Veřejné album

Vidí všichni lidé.

Přístupné pouze pro 18+

Vidí pouze lidé, kteří potvrdí svou plnoletost pro zobrazení obsahu 18+.

Skryté album

Vidí pouze lidé, kteří znají přesnou adresu alba.

Uzamčené album

Vidí pouze lidé, kteří zadají kód, který nastavíte.

Nahlásit album
Reklama

Pokračujte v prohlížení

Jestli se vám album líbí...

Přihlásit se na Rajče Prohlédnout znovu

Také album můžete sdílet

Spustit prezentaci Zastavit
TIPZměny uložíte také pokračováním na další fotku či video a zrušíte je klávesou ESC.
Přidejte do popisu štítky (např. #svatba #cestování) a fotku či video tak objeví více lidí.
rok 2014
Komentáře Přidat